<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=306685076811977&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ЦАХИМ САН

Танд хэрэгтэй цахим ном, гарын авлага, темплэйт, танилцуулга...

CRM анхлан нэвтрүүлэгчид зориулсан цахим ном

CRM анхлан нэвтрүүлэгчид зориулсан цахим ном

Энэхүү цахим номонд CRM буюу хэрэглэгчтэй харилцах менежментийн системийн тухай гол ойлголтууд, сонголт хийхдээ юунд анхаарах талаар дараах зөвлөмжүүд багтсан.

ЦАХИМ НОМ ТАТАХ

Мессенжерээр татах бол:

 

Хэрхэн хэрэглэгчдийг Фэйсбүүкээр татах вэ?  Фэйсбүүк маркетингийн контентын стратеги, борлуулалтын сэжим үүсгэх, Фэйсбүүк сувгаа хөгжүүлэх, зар сурталчилгаа, хэмжүүр үзүүлэлтүүдийн талаар зөвлөмжүүд.

Хэрхэн хэрэглэгчдийг Фэйсбүүкээр татах вэ?

Фэйсбүүк маркетингийн контентын стратеги, борлуулалтын сэжим үүсгэх, Фэйсбүүк сувгаа хөгжүүлэх, зар сурталчилгаа, хэмжүүр үзүүлэлтүүдийн талаар зөвлөмжүүд.
ЦАХИМ НОМ ТАТАХ

Маркетингийн 6 хэмжүүр үзүүлэлт  Захирлуудын ач холбогдол өгдөг маркетингийн үзүүлэлтүүд аль нь вэ? Энэхүү цахим ном нь захирлуудын мэдэхийг хүсч буй маркетингийн 6 хэмжүүр үзүүлэлтийн тухай зөвлөх болно.

Маркетингийн 6 хэмжүүр үзүүлэлт

Захирлуудын ач холбогдол өгдөг маркетингийн үзүүлэлтүүд аль нь вэ? Энэхүү цахим ном нь захирлуудын мэдэхийг хүсч буй маркетингийн 6 хэмжүүр үзүүлэлтийн тухай зөвлөх болно.

ЦАХИМ НОМ ТАТАХ

Сошиал медиа контентын төлөвлөгөөний темплэйт

Сошиал медиа контент төлөвлөгөөний темплэйт

Энэхүү Excel темплэйт нь сошиал медиа контентуудаа календарчлан төлөвлөн ажиллахад зориулагдсан. Ойлгомжтой байлгах үүднээс жишээ контентуудыг оруулсан болно.

ТЕМПЛЭЙТ ТАТАХ

HubSpot програмын танилцуулга  Маркетинг, борлуулалтын програм хангамжийн тэргүүлэх шийдэл HubSpot-ын танилцуулга.

HubSpot шийдлийн танилцуулга

Зорилтот бүлгийн хэрэглэгчдийг татах, мэдээллийн сан үүсгэх, амжилттай борлуулахад нь бизнесүүдэд туслах инбаунд маркетинг, борлуулалтын цогц програм хангамжийн танилцуулга.

ТАНИЛЦУУЛГА ТАТАХ