<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=525771227631971&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

"If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader." - John Quincy Adams

[fa icon="user"]
Удирдахуй
Манлайллын зарчмууд
Манлайлал ба менежмент
Сэтгэл хөдлөлийн оюун
Нөлөөлөл
Үнэлгээ
Көүчинг
Менторинг
Сэдэлжүүлэлт
Байгууллагын соёл
[fa icon="users"]
Хамтаар ажилах, хөгжих
Багийн хамтын ажиллагаа
Хамтаар асуудал шийдэх
Бүтээлч сэтгэлгээ ба шүүмжлэлт            сэтгэлгээ
Алдаанаас суралцах нь
Бүтээлч байдал ба инноваци
Өөрчлөлтийн удидлага
Хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөө
Ур чадварын удирдлага
[fa icon="gears"]
Зохион байгуулалт
Байгууллагын засаглал ба бүтэц
Эзэн ба агентын ашиг сонирхлын нэгдэл
Үүрэг хариуцлагын матриц (RASCI)
Эрх мэдэл шилжүүлэлт
Цалин урамшууллын тогтолцоо
Шинэ мянганыхан
Ирээдүйн компанийг хэрхэн удирдах
 
 

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

[fa icon="tasks"]

Сэдэв 1. Удирдах ур чадвар: 9:00 - 11:00

 • Манлайллын зарчмууд
 • Манлайлал ба менежмент
 • Сэтгэл хөдлөлийн оюун
 • Нөлөөлөл
 • Үнэлгээ
 • Көүчинг
 • Менторинг
 • Сэдэлжүүлэлт
[fa icon="cogs"]

Сэдэв 2. Байгууллагын соёл, Хамтын ажиллагаа: 11:00 – 13:00, 14:00-15:00

 • Ур чадварын удирдлага
 • Хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөө
 • Багийн хамтын ажиллагаа
 • Хамтаар асуудал шийдэх
 • Бүтээлч сэтгэлгээ ба шүүмжлэлт сэтгэлгээ
 • Алдаанаас суралцах нь
 • Бүтээлч байдал ба инноваци
 • Байгууллагын соёл Өөрчлөлтийн удидлага
 
[fa icon="users"]

Сэдэв 3. Зохион байгуулалтын бүтэц 15:00 – 15:45

 • Суралцахуй Байгууллагын засаглал ба бүтэц
 • Эзэн ба агентын ашиг сонирхлыг нэгдэл
 • Үүрэг хариуцлагын матриц (RASCI)
 • Эрх мэдэл шилжүүлэлт
 • Цалин урамшууллын тогтолцоо
 • Шинэ мянганыхан
 • Ирээдуйн компанийг хэрхэн удирдах
[fa icon="user"]

Сэдэв 4. Дасгал ажил 16:00 – 18:00

 • Явцын тестүүд
 • Багийн дасгал ажил
 • Шилдэг баг шалгаруулалт
 • Сертификат

СУРГАГЧ БАГШ

Б.БатзоригГүйцэтгэх захирал

BZP Digiital&Inbound компаний үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал Б.Батзориг Монгол улсын томоохон бизнесийн групп компаниудад бизнесийн удирдлагаар ажилласан хугацааны туршлагатай гүйцэтгэх удирдлага, энтрепренёр, дижитал маркетер. 

bz_hubspot_cert23.png

[fa icon="facebook-square"] [fa icon="linkedin-square"] [fa icon="twitter-square"]

ТА МАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАН ТӨЛӨВ СУРГАЛТЫН ҮНИЙН САНАЛ АВАХ ХҮСЭЛТЭЙ БАЙНА УУ?

Та өөрийн нэр, утас, и-мэйл хаягаа үлдээгээрэй бид танд саналаа илгээе.