<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=304433743577933&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
0e6621ddee.png
Захирлуудын хамгийн өндөр ач холбогдол өгдөг маркетингийн үзүүлэлтүүд аль нь вэ? Энэхүү цахим ном нь танд захирлынхаа хамгийн их мэдэхийг хүсч буй маркетингийн 6 хэмжүүр үзүүлэлтийн тухай зөвлөх болно.