<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=304433743577933&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
May 22, 2017 2:02:36 PM

Хичээл 12.2 Хэрэглэгчээ хэрхэн халамжлах вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид хэрэглэгчээ хэрхэн халамжлах вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 1:51:42 PM

Хичээл 12.1 Хэрэглэгчээ халамжлах

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид хэрэглэгчээ халамжлах сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 1:46:28 PM

Хичээл 11.2 Борлуулалт хийх арга замаа хэрхэн өөрчлөх вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид борлуулалт хийх арга замаа хэрхэн өөрчлөх вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 1:39:51 PM

Хичээл 11.1 Инбаунд борлуулалт гэж юу вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид инбаунд борлуулалт гэж юу вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 1:27:34 PM

Хичээл 9.1 Яагаад и мэйл маркетинг чухал хэвээрээ байгаа вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид яагаад и мэйл маркетинг чухал хэвээрээ байгаа вэ?? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 1:15:52 PM

Хичээл 8.2 баярлалаа хуудсыг хэрхэн хийх вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид баярлалаа хуудсыг хэрхэн хийх вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 1:09:38 PM

Хичээл 8.1 баярлалаа хуудсыг хэрхэн ашиглах вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид баярлалаа хуудсыг хэрхэн ашиглах вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 12:52:34 PM

хичээл 7.2 газардах хуудас хэрхэн хийх вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид Газардах хуудас хэрхэн хийх вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
Apr 27, 2017 6:26:28 PM

Хичээл 7.1 Газардах хуудсыг хэрхэн хэрэглэх вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид газардах хуудсыг хэрхэн хэрэглэх вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
Apr 20, 2017 3:08:35 PM

Хичээл 6.2 Үйлдэлд дуудах буюу CTA-ыг хэрхэн үр дүнтэй хийх вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид үйлдэлд дуудах буюу CTA - ыг хэрхэн үр дүнтэй хийх вэ? (6.2) сэдвийн хичээлийг үзэх болно. 


Цааш унших

Мэдээлэл авахаар бүртгүүлэх


Онцлох зар


маркетинг үйлчилгээ

Сүүлд нэмэгдсэн


Цахим ном татах


Click me

Олон уншсан


Онцлох мэдээлэл


New call-to-action

Сэдвүүд