May 22, 2017 2:02:36 PM

Хичээл 12.2 Хэрэглэгчээ хэрхэн халамжлах вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид хэрэглэгчээ хэрхэн халамжлах вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 1:51:42 PM

Хичээл 12.1 Хэрэглэгчээ халамжлах

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид хэрэглэгчээ халамжлах сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 1:46:28 PM

Хичээл 11.2 Борлуулалт хийх арга замаа хэрхэн өөрчлөх вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид борлуулалт хийх арга замаа хэрхэн өөрчлөх вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 1:39:51 PM

Хичээл 11.1 Инбаунд борлуулалт гэж юу вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид инбаунд борлуулалт гэж юу вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 1:27:34 PM

Хичээл 9.1 Яагаад и мэйл маркетинг чухал хэвээрээ байгаа вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид яагаад и мэйл маркетинг чухал хэвээрээ байгаа вэ?? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 1:15:52 PM

Хичээл 8.2 баярлалаа хуудсыг хэрхэн хийх вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид баярлалаа хуудсыг хэрхэн хийх вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 1:09:38 PM

Хичээл 8.1 баярлалаа хуудсыг хэрхэн ашиглах вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид баярлалаа хуудсыг хэрхэн ашиглах вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
May 22, 2017 12:52:34 PM

хичээл 7.2 газардах хуудас хэрхэн хийх вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид Газардах хуудас хэрхэн хийх вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
Apr 27, 2017 6:26:28 PM

Хичээл 7.1 Газардах хуудсыг хэрхэн хэрэглэх вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид газардах хуудсыг хэрхэн хэрэглэх вэ? сэдвийн хичээлийг үзэх болно.


Цааш унших
Apr 20, 2017 3:08:35 PM

Хичээл 6.2 Үйлдэлд дуудах буюу CTA-ыг хэрхэн үр дүнтэй хийх вэ?

HubSpot‬ академийн Инбаунд маркетингийн хичээлүүдээс орчуулан хүргэж байна. Энэ удаад бид үйлдэлд дуудах буюу CTA - ыг хэрхэн үр дүнтэй хийх вэ? (6.2) сэдвийн хичээлийг үзэх болно. 


Цааш унших

Мэдээлэл авахаар бүртгүүлэх


Онцлох зар


New call-to-action

Сүүлд нэмэгдсэн


Цахим ном татах


Click me

Олон уншсан


Онцлох мэдээлэл


Сошиал медиа маркетинг сургалт

Сэдвүүд