<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=525771227631971&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УЯН ХАТАН БАГЦУУД 

 BZP Digital&Inbound инбаунд маркетингийн агентлагийнхан бид нийт харилцагчиддаа нээлттэй, ижил нөхцөл, үнэ тариф бүхий үйлчилгээг санал болгодог. Бизнесүүд харилцан адилгүй нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагатай байдаг тул танай байгууллагад л тохирох үйлчилгээг сонгох боломжийг олгох уян хатан сонголт бүхий модульчилсан загварыг танилцуулж байна.
[fa icon="calendar"]

САРЫН БАГЦ

Манай үйлчилгээний багцууд сар бүрд хийгдэх ажлуудын хамрах хүрээ, үр дүнгүүдээр тодорхойлогддог. 

[fa icon="folder-open-o"]

НЭЭЛТТЭЙ

Бид нээлттэй үнийн бодлого баримталдаг тул та багцуудын үнэ тарифтай энэ хуудаснаас танилцах бүрэн боломжтой.

[fa icon="tasks"]

СОНГОЛТТОЙ

Өөрийн хэрэгцээ шаардлагад тохирсон багцуудыг сонгох боломжтой. Зөв сонголтуудыг хийхэд тань бид тусална.СОШИАЛ МЕДИА, КОНТЕНТ МАРКЕТИНГ

Инбаунд маркетингийн үйлчилгээ нь манай агентлагийн санал болгодог сошиал медиа, контент маркетингийн үйлчилгээг дотроо агуулдаг тул маркетингийн бодит гүйцэтгэл хийгддэг. Бид персона маркетингийн аргачлалаар зорилтот хэрэглэгчдийг тодорхойлон, худалдан авалтын замналын дагуу контентын стратеги, зураглал, төлөвлөлт хийн ажилладаг.
[fa icon="pencil"]

КОНТЕНТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Зорилтот хэрэглэгчдийн анхаарлыг татсан, ойлгоход хялбар, сонирхолтой, хэрэглэгчийн боловсролын контентуудыг бид хөгжүүлдэг.

[fa icon="bullhorn"]

СОШИАЛ СУРТАЛЧИЛГАА

Зорилтот хэрэглэгчдийг чиглүүлсэн оновчтой сошиал зар сурталчилгаа хийснээр бага зардлаар илүү үр дүнд хүрэхийг бид зорьдог.

[fa icon="facebook"]

СОШИАЛ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Бид зорилтот хэрэглэгчийг сонирхолтой, үнэ цэнэтэй контентоор татах замаар сошиал сувгуудыг хөгжүүлдэг.МАРКЕТИНГ, БОРЛУУЛАЛТЫН АВТОМАТЖУУЛАЛТ

Бид маркетинг, борлуулалтын иж бүрэн автоматжуулалтын тэргүүлэх програм хангамжийн шийдлүүдийг нэвтрүүлснээр дижитал маркетинг, борлуулалтын бүхий л сувгууд, боломжуудыг нэг дороос цогцоор удирддаг. Гарах гол үр дүн: маркетингаас бий болох чанартай сэжмүүд, бодит борлуулалт, маркетингийн хөрөнгө оруулалтынхаа үр өгөөжийг хэмжих, сайжруулах боломжууд.
[fa icon="sitemap"]

ОЛОН СУВГУУД

Вэб, блог, баннер, газардах хуудас, сошиал медиа, хайлтын системийн оновчлол, аналитик, контент, контакт, сегментчилэл, и-мэйл, CRM гэдэ бүх л суваг, багаж хэрэгслүүдийг цогцоор удирдах боломжтой.

[fa icon="gears"]

АВТОМАТЖУУЛАЛТ

Хэрэглэгч нэг бүрт тааруулсан personalized маркетинг хийх боломжийг бид санал болгож байна. Улмаар борлуулалтын CRM шийдлүүдийг нэвтрүүлэн интеграцчилснаар борлуулалтын процессыг автоматжуулах боломжтой.

[fa icon="dollar"]

БОРЛУУЛАЛТ

Инбаунд маркетингийн үйлчилгээ нь  маркетинг, борлуулалтын уялдуулснаар чанартай сэжмүүдийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамтаар цаг бүр нь гаргах, маркетингийн үр өгөөжийг хэмжих боломжуудыг агуулсан байдаг.


 

ИНБАУНД МАРКЕТИНГИЙН БАГЦУУД

Инбаунд маркетингийн контент хөгжүүлэлт, автоматжуулалт нь ямар програм хангамжууд ашиглахаас хамааран харилцан ялгаатай болно. 

 

GROWTH
Сарын үнэ (НӨАТ ороогүй):
₮1,490,000
Эхний сар: ₮1,990,000
Програм хангамж: ~ $100
(HubSpot Marketing Free, MailChimp)
Сошиал медиа: ~ $100-$200

ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?

Жижиг, дунд компаниуд.
 

ХАМГИЙН БАГАДАА:

2 сар
 

БАГЦАД:

 Сэжим үүсгэх
И-мэйл загвар хөгжүүлэх
HubSpot менежмент
MailChimp менежмент 
 
Контентын МӨНГӨН багц:
Богино видео - 1
Хөдөлгөөнт зураг - 1
Фото, постер - 2
Нийтлэл - 4
 
Контент идэвхжүүлэлт:
Сошиал медиа маркетинг
Сошиал сурталчилгаа
И-мэйл маркетинг
Блог маркетинг
 
Сургалт:
8 цаг
 
Эхний сард:
Персона хөгжүүлэлт
Контентын зураглал
HubSpot суурилуулалт ба тохиргоо
MailChimp суурилуулалт ба интеграцчилал
Сошиал медиа интеграцчилал
Google Analytics интеграцчилал
Facebook Pixel интеграцчилал

Контентын багц ахиулах:

МӨНГӨН [fa icon="long-arrow-right"] АЛТАН
Сарын багцын нэмэгдэх үнэ (НӨАТ ороогүй):
₮990,000
 

НЭМЭГДЭХ 7 КОНТЕНТ:

Богино видео - 2
Live нэвтрүүлэг - 1
Хөдөлгөөнт зураг - 1
Инфографик - 1
Фото, постер - 1
Нийтлэл - 1

Нэмэлт үйлчилгээ:

CRM FREE
Үнэ (НӨАТ ороогүй):
₮990,000
Програм хангамж: ~ $0
(HubSpot CRM Free, HubSpot Sales Free)

ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?

Жижиг, дунд компаниуд.
 

НЭВТРҮҮЛЭХ ХУГАЦАА:

1 сар
 

ХИЙГДЭХ АЖЛУУД:

Байгууллагын хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох
Системийн болон хэрэглэгчийн тохиргоо
Өгөгдлийн сангийн талбарууд
CRM-д харилцагчдыг хөрвүүлэн оруулах (1 удаа)
И-мэйл интеграцчлал (Outlook эсвэл Gmail)
Chrome Add-on, iOS апп суулгах, тохируулах
Пайплайн үүсгэх
Хэлцлийн шатууд тодорхойлох
Харилцагч, компани, хэлцлийн харагдац үүсгэх
Ажлын урсгал тодорхойлох, нэвтрүүлэх
Тайланг үүсгэх (2 тайлан)
И-мэйл загвар хөгжүүлэх (2 загвар)
Танхимын сургалт - 4 цаг
Ажлын байрны сургалт, зүгшрүүлэлт - 4 цаг
Гарын авлага
BASIC
Сарын үнэ (НӨАТ ороогүй):
₮3,590,000
Эхний сар: ₮4,390,000
Програм хангамж: ~ $300
(HubSpot Marketing Basic)
Сошиал медиа: ~ $200-$400

ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?

Дунд компаниуд.
 

ХАМГИЙН БАГАДАА:

4 сар
 

БАГЦАД:

Сэжим үүсгэх
И-мэйл загвар хөгжүүлэх
Түлхүүр үгийн менежмент
Хайлтын системийн оновчлол
HubSpot менежмент
Портал хуудас удирдах
Өөрийн талбарууд
Сегментчилэл
Хандалтаар зорилтот бүлгүүд үүсгэх
Удирдлагын самбарын менежмент
Маркетингийн шинжилгээ, тайлан
Кампанит ажлууд
 
Контентын АЛТАН багц:
Богино видео - 3
Live нэвтрүүлэг - 1
Хөдөлгөөнт зураг - 2
Инфографик - 1
Фото, постер - 3
Нийтлэл - 5
 
Премиум контент:
Цахим ном, гарын авлага, танилцуулга - 1
 
Контент идэвхжүүлэлт:
Сошиал медиа маркетинг
Сошиал сурталчилгаа
Сошиал мониторинг (Twitter)
И-мэйл маркетинг
Блог маркетинг
Үйлдэлд дуудах (CTA)
Газардах хуудас (Landing Page)
Баярлалаа хуудас (Thank You Page)
Дотоод, гадаад холбоос
 
Сургалт:
16 цаг
 
Эхний сард:
Персона хөгжүүлэлт
Контентын зураглал
Контентын аудит
Контентын календар
HubSpot суурилуулалт ба тохиргоо
Портал хуудасны темплэйт
Блог темплэйт
Газардах хуудас темплэйт
Баярлалаа хуудас темплэйт
MailChimp суурилуулалт ба интеграцчилал
Сошиал медиа интеграцчилал
Google Analytics интеграцчилал
Facebook Pixel интеграцчилал

Контентын багц ахиулах:

АЛТАН [fa icon="long-arrow-right"] ПЛАТИНУМ
Сарын багцын нэмэгдэх үнэ (НӨАТ ороогүй):
₮990,000
 

НЭМЭГДЭХ 7 КОНТЕНТ:

Богино видео - 2
Хөдөлгөөнт зураг - 1
Инфографик - 1
Фото, постер - 1
Нийтлэл - 2

Нэмэлт үйлчилгээ:

CRM FREE
Үнэ (НӨАТ ороогүй):
₮990,000
Програм хангамж: ~ $0
(HubSpot CRM Free, HubSpot Sales Free)

ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?

Жижиг, дунд компаниуд.
 

НЭВТРҮҮЛЭХ ХУГАЦАА:

1 сар
 

ХИЙГДЭХ АЖЛУУД:

Байгууллагын хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох
Системийн болон хэрэглэгчийн тохиргоо
Өгөгдлийн сангийн талбарууд
CRM-д харилцагчдыг хөрвүүлэн оруулах (1 удаа)
И-мэйл интеграцчлал (Outlook эсвэл Gmail)
Chrome Add-on, iOS апп суулгах, тохируулах
Пайплайн үүсгэх
Хэлцлийн шатууд тодорхойлох
Харилцагч, компани, хэлцлийн харагдац үүсгэх
Ажлын урсгал тодорхойлох, нэвтрүүлэх
Тайланг үүсгэх (2 тайлан)
И-мэйл загвар хөгжүүлэх (2 загвар)
Танхимын сургалт - 4 цаг
Ажлын байрны сургалт, зүгшрүүлэлт - 4 цаг
Гарын авлага
PRO
Сарын үнэ (НӨАТ ороогүй):
₮5,990,000
Эхний сар: ₮6,990,000
Програм хангамж: ~ $900
(HubSpot Marketing Pro)
Сошиал медиа: ~ $400-$600

ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?

Дунд ба том компаниуд.
 

ХАМГИЙН БАГАДАА:

6 сар
 

БАГЦАД:

Сэжим үүсгэх
Сэжмийн арчилгаа
Сэжмийн үнэлгээ
И-мэйл загвар хөгжүүлэх
Түлхүүр үгийн менежмент
Хайлтын системийн оновчлол
HubSpot менежмент
Портал хуудас удирдах
Өөрийн талбарууд
Ухаалаг талбарын удирдлага
A/B тест
Сегментчилэл
Өрсөлдөгчийн шинжилгээ
Кампанит ажлууд
Ажлын автомат урсгалууд
Хандалтаар зорилтот бүлгүүд үүсгэх
Удирдлагын самбарын менежмент
Маркетингийн шинжилгээ, тайлан
Кампанит ажлууд
 
Контентын ПЛАТИНУМ багц:
Богино видео - 5
Live нэвтрүүлэг - 1
Хөдөлгөөнт зураг - 3
Инфографик - 2
Фото, постер - 4
Нийтлэл - 7
 
Премиум контент:
Цахим ном, гарын авлага, танилцуулга - 1
Темплэйт, хяналтын хуудас - 1
 
Контент идэвхжүүлэлт:
Сошиал медиа маркетинг
Сошиал сурталчилгаа
Сошиал мониторинг (Twitter)
Хандалтаар бүлгүүд үүсгэх
Дахин чиглүүлэх сурталчилгаа
И-мэйл маркетинг
Автомат и-мэйл маркетинг
Блог маркетинг
Үйлдэлд дуудах (CTA)
Газардах хуудас (Landing Page)
Баярлалаа хуудас (Thank You Page)
Дотоод, гадаад холбоос
Ухаалаг контент
Ухаалаг форм
Ухаалаг CTA
Хандалтын шинжилгээ, тайлан
 
Сургалт:
24 цаг
 
Эхний сард:
Персона хөгжүүлэлт
SMART зорилтууд
Контентын зураглал
Контентын аудит
Контентын календар
HubSpot суурилуулалт ба тохиргоо
Портал хуудасны темплэйт
Блог темплэйт
Газардах хуудас темплэйт
Баярлалаа хуудас темплэйт
MailChimp суурилуулалт ба интеграцчилал
Сошиал медиа интеграцчилал
Google Analytics интеграцчилал
Facebook Pixel интеграцчилал
AdRoll/Perfect Audience интеграцчилал

Контентын багц ахиулах:

ПЛАТИНУМ [fa icon="long-arrow-right"] ДАЙМОНД
Сарын багцын нэмэгдэх үнэ (НӨАТ ороогүй):
₮1,990,000
 

НЭМЭГДЭХ 18 КОНТЕНТ:

Богино видео - 2
Хөдөлгөөнт зураг - 1
Live нэвтрүүлэг - 1
360 зураг - 1
Инфографик - 1
Фото, постер - 4
Нийтлэл - 8

Нэмэлт үйлчилгээ:

CRM PRO
Үнэ (НӨАТ ороогүй):
₮1,990,000
Програм хангамж: Нэг борлуулагч сард $50
(HubSpot CRM Free, HubSpot Sales Pro)

ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?

Дунд, том компаниуд.
 

НЭВТРҮҮЛЭХ ХУГАЦАА:

2 сар
 

ХИЙГДЭХ АЖЛУУД:

Байгууллагын хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох
Системийн болон хэрэглэгчийн тохиргоо
Өгөгдлийн сангийн талбарууд
CRM-д харилцагчдыг хөрвүүлэн оруулах (1 удаа)
И-мэйл интеграцчлал (Outlook эсвэл Gmail)
Chrome Add-on, iOS апп суулгах, тохируулах
Пайплайн үүсгэх
Хэлцлийн шатууд тодорхойлох
Ажлын урсгал тодорхойлох, нэвтрүүлэх
Автоматаар хэлцэл үүсгэх, хуваарилах
Борлуулалтын ажилтанд автомат сануулга өгөх
Ажлын дараалал үүсгэх
Сураг гаргах
Бичиг баримтын удирдлага
Уулзалтууд
Вэб мессеж
Харилцагч, компани, хэлцлийн харагдац үүсгэх
Тайланг үүсгэх (4 тайлан)
И-мэйл загвар хөгжүүлэх (5 загвар)
Танхимын сургалт - 8 цаг
Ажлын байрны сургалт, зүгшрүүлэлт - 8 цаг
Гарын авлага

ИНБАУНД МАРКЕТИНГ НЭВТРҮҮЛСЭН БАЙГУУЛЛАГУУД

BZP Digital&Inbound 2015 -

BZP Digital&Inbound маркетингийн агентлаг
[fa icon="quote-left"] [fa icon="quote-right"] Инбаунд маркетингийн иж бүрэн автоматжуулалт - HubSpot Pro, HubSpot CRM, HubSpot Sales Pro, G Suite, Wistia, AdRoll, Perfect Audience, Facebook, Linkedin, Twitter.

Голомт банк 2016 -

Голомт банк
[fa icon="quote-left"] [fa icon="quote-right"] Санхүүгийн боловсролын портал. Инбаунд маркетингийн иж бүрэн автоматжуулалт - HubSpot Pro, HubSpot CRM, WordPress, Perfect Audience, Facebook, Linkedin, Twitter.

Next Electronics 2016 -

Next Electronics
[fa icon="quote-left"] [fa icon="quote-right"] Цахилгаан барааны худалдаа. Инбаунд маркетингийн иж бүрэн автоматжуулалт - HubSpot Pro, Perfect Audience, Facebook, Linkedin, Twitter.

Nomin Construction Development 2016 -

NCD Nomin Construction Development Тансаг орон сууцны хороолол цэвэр агаар, ногоон орчин ридер гарден хотхон time square Хотхон итали интерьер худалдаа үйлчилгээний төв
[fa icon="quote-left"] [fa icon="quote-right"] Тансаг орон сууцны хороолол. Инбаунд маркетингийн автоматжуулалт - HubSpot Basic, HubSpot CRM, Facebook, Linkedin, Twitter.
Мандал Даатгал
[fa icon="quote-left"] [fa icon="quote-right"] Эрүүл мэнд, тээврийн хэрэгслийн болон бусад даатгал. Инбаунд маркетингийн автоматжуулалт - HubSpot Basic, Perfect Audience, Facebook, Linkedin, Twitter.

ITZONE 2016

ITZone LLC
[fa icon="quote-left"] [fa icon="quote-right"] Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ. Инбаунд маркетингийн автоматжуулалт - HubSpot Basic, Perfect Audience, Facebook, Linkedin, Twitter.

ganbros 2015-2016

ganbros
[fa icon="quote-left"] [fa icon="quote-right"] Орчин үеийн тавилгын худалдаа. Инбаунд маркетингийн автоматжуулалт - HubSpot Pro, HubSpot CRM, Facebook, Linkedin, Twitter.

Premium Concrete 2015-2016

Premium Concrete Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэл
[fa icon="quote-left"] [fa icon="quote-right"] Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэл. Инбаунд маркетингийн автоматжуулалт - HubSpot Pro, HubSpot CRM, Facebook, Linkedin, Twitter.

ИНБАУНД МАРКЕТИНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САНАЛ АВАХ

Та манай инбаунд маркeтингийн үйлчилгээний талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, инбаунд маркетингийн үнэлгээ, дүгнэлт хийлгэх хүсэлтэй бол өөрийн нэр, утас, и-мэйл хаягаа үлдээгээрэй бид тантай холбогдож уулзалт товлоё.

Инбаунд маркетингийн үнэлгээ, дүгнэлтийг бид дараахь байдлаар гаргаж уулзалтын үед танилцуулна:

  • Танай болон өрсөлдөгчдийн вэб маркетингийн үнэлгээ
  • Танай болон өрсөлдөгчдийн сошиал медиа маркетингийн үнэлгээ
  • Танай болон өрсөлдөгчдийн контент маркетингийн үнэлгээ
  • Та инбаунд маркетингаар борлуулалтаа өсгөх боломжууд.

Бид уулзалтын үр дүнд суурилан танай байгууллагад тохирсон инбаунд маркетингийн үйлчилгээний санал боловсруулдаг.