<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=306685076811977&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

КОНТЕНТЫН БАГЦУУД

САРЫН БАГЦУУД

Бид сар бүр тодорхой тоо, төрөл, агуулга бүхий маркетингийн контентуудыг төлөвлөн, бүтээн, түгээн, үр дүнг нь хэмжиж тайлагнан ажилладаг.

КОНТЕНТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Зорилтот хэрэглэгчдийн анхаарлыг татсан, ойлгоход хялбар, сонирхолтой, хэрэглэгчийн боловсролын контентуудыг бид хөгжүүлдэг.

СОШИАЛ СУРТАЛЧИЛГАА

Төрөл бүрийн харилцан ялгаатай зорилтот бүлгүүдийг чиглүүлсэн зар сурталчилгаа хийснээр маркетингийн контентуудыг оновчтой бүлгүүдэд хүргэнэ.

Хүрэл багц
6 КОНТЕНТ
 
ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?
Видео шаардлага багатай бизнес
 
ХАМГИЙН БАГАДАА:
3 сар
 
БАГЦАД:
Постер, нийтлэл - 6
 
 
Мөнгөн багц
8 КОНТЕНТ
 
ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?
Жижиг, дунд бизнесүүд
 
ХАМГИЙН БАГАДАА:
3 сар
 
БАГЦАД:
Богино видео - 1
Постер, нийтлэл - 7
 
Алтан багц
15 КОНТЕНТ
 
ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?
Дунд бизнесүүд
 
ХАМГИЙН БАГАДАА:
3 сар
 
БАГЦАД:
Богино видео - 2
Инфографик/GIF - 1
Постер, нийтлэл - 12

ИНБАУНДЫН БАГЦУУД

ОЛОН СУВГААР

Вэб, блог, баннер, газардах хуудас, сошиал медиа, хайлтын системийн оновчлол, аналитик, контент, контакт, сегментчилэл, и-мэйл, CRM гээд бүхий л суваг, багаж хэрэгслүүдийг цогцоор удирдах боломжтой.

АВТОМАТЖУУЛАЛТ

Хэрэглэгч нэг бүрт чиглэн хийх боломжтой маркетингийн автоматжуулалтын програм хангамжийн шийдлүүдийг бид нэвтрүүлдэг. Улмаар борлуулалттай интеграцчилах, автоматжуулах боломжтой. 

БОРЛУУЛАЛТ

Инбаунд маркетингийн үйлчилгээ нь маркетинг, борлуулалтын уялдуулснаар борлуулалтад чанартай сэжмүүдийг тухай бүрт нь өгөх, маркетингийн үр өгөөжийг шинжлэх боломжуудыг санал болгодог.

GROWTH
 
ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?
Жижиг, дунд компаниуд.
 
ХАМГИЙН БАГАДАА:
3 сар
Багцад юу дагалдах вэ?
Сэжим үүсгэх (HubSpot, Facebook, WordPress)
И-мэйл маркетинг (MailChimp)
Блог маркетинг (WordPress)
Үйлдэлд дуудах CTA (WordPress)
Газардах хуудас (WordPress, HubSpot)
Баярлалаа хуудас (WordPress)
Дахин чиглүүлэлт (Facebook, WordPress)
Сошиал медиа автоматжуулалт (HootSuite Free)
Сурталчилгааны Basic багц
Вэб ба хайлтын аналитик (Google Analytics, Search Console)
Аналитикийн Basic багц (Databox Basic)
Сургалт (ажлын байрны): 4 цаг
STARTER
 
ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?
Дунд компаниуд.
 
ХАМГИЙН БАГАДАА:
3 сар
Багцад юу дагалдах вэ?
Сэжим үүсгэх (HubSpot, Facebook, WordPress)
Сегментчилэл (HubSpot)
И-мэйл маркетинг (HubSpot)
Блог маркетинг (WordPress)
Үйлдэлд дуудах CTA (WordPress)
Газардах хуудас (WordPress, HubSpot)
Баярлалаа хуудас (WordPress)
Дахин чиглүүлэлт (Facebook, WordPress)
Сошиал медиа автоматжуулалт (HootSuite Free)
Сурталчилгааны Basic багц
Вэб ба хайлтын аналитик (Google Analytics, Search Console)
Аналитикийн Basic багц (Databox Basic)
Сургалт (ажлын байрны): 4 цаг
PRO
 
ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?
Дунд компаниуд.
 
ХАМГИЙН БАГАДАА:
6 сар
Багцад юу дагалдах вэ?
Сэжим үүсгэх (HubSpot, Facebook)
Ухаалаг сегментчилэл (HubSpot)
И-мэйл маркетинг (HubSpot)
Сэжмийн арчилгаа, шилжүүлэлт (HubSpot)
Сэжмийн үнэлгээ (HubSpot)
Контентын стратеги (HubSpot)
Кампанит ажлууд (HubSpot)
Мэдээллийн портал (HubSpot CMS)
Хайлтын системийн оновчлол (HubSpot)
Ухаалаг контент (HubSpot)
Блог маркетинг (HubSpot)
Ухаалаг CTA (HubSpot)
Газардах хуудас (HubSpot)
Баярлалаа хуудас (HubSpot)
Дахин чиглүүлэлт (Facebook, HubSpot)
Сошиал медиа автоматжуулалт (HubSpot)
Сурталчилгааны Plus багц (HubSpot Ads, Facebook Ads)
Вэб ба хайлтын аналитик (Google Analytics, Search Console)
Аналитикийн Plus багц (Databox Plus)
Сургалт (ажлын байрны): 4 цаг
HubSpot_Logo.png
2000px-WordPress_logo.svg.png
SharpspringDataboxlogo-1.png
google-analytics-logo.png
mailchimp-logo.png
f17affc1c6e6594465c10fe98d7c90ba77e3bca8.png
google-search-console.png
hootsuite-logo.png

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД

Инбаунд, сошиал медиа, контент маркетинг борлуулалт өсгөх үү?

Тийм. Гэхдээ богино хугацаанд бус дунд, урт хугацаанд борлуулалтыг тогтвортой өсгөдөг.

Аль контентын багц манайд тохиромжтой вэ?

Цөөн төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй жижиг, дунд бизнесүүдэд харьцангуй жижиг багцууд тохиромжтой бол олон төрлийн бүтээгдэхүүнтэй том бизнесүүдэд харьцангуй том багцууд илүү тохиромжтой.

Контентын төлөвлөгөөг хэрхэн гаргаж ажиллах вэ?

Бид сар бүрийн контентын төлөвлөгөөг танай зорилтот сегментийн хэрэглэгчдэд зориулан боловсруулан танилцуулж батлуулснаар контент хөгжүүлэх ажлаа эхлүүлдэг. Боломжит худалдан авагчид тулгарч буй асуудлыг төдийгүй хэрхэн шийдэж болохыг ойлгуулах, улмаар танай бүтээгдэхүүн хэрхэн тэр зөв шийдлийг санал болгож буй тухай таниулах замаар контент маркетинг хийдэг.

Манайхтай хэдэн хүн ажиллах вэ?

Багцаас хамааран 1-3 маркетер, 1-2 дизайнер томилогдон ажиллана. Маркетеруудаас нэг нь ахлах ба баг хоорондын  бүхий л хамтын ажиллагааг хариуцан ажиллана. 

Цөөн буюу нэг, хоёр сараар уг үйлчилгээг авч болох уу?

Контент маркетингийг байнга тогтвортой хийх нь үр дүнтэй тул үйлчилгээний хугацаа урт байх тусмаа үр өгөөж нь өсдөг. 3-аас цөөн сар нь бодит үр дүнд хүрэхэд хэт богино.

Фэйсбүүкийн бүүст буюу сурталчилгааны зардал үйлчилгээний үнэнд багтсан уу?

Үгүй. Зар сурталчилгааны төлбөрийг Фэйсбүүкт төлнө. Бид тухайн багцыг авч буй үед зохимжтой төсвийг зөвлөж буй ба тодорхой хэмжээгээр ихсэх багасах боломжтой. Бидэнд пэйж хуудас удирдах, зар сурталчилгаа хийх эрхүүдийг нэмж өгөх шаардлагатай.

Фэйсбүүкийн сурталчилгаа заавал хийх шаардлагатай юу?

Тийм. Фэйсбүүкийн органик хүрэлт буюу төлбөр төлөхгүйгээр фэнүүддээ мэдээллээ хүргэх хувь дунджаар 3%-5% хүртэл унасан, цаашид ч буурах төлөвтэй тул контентын түгээлтэд төлбөртэй сурталчилгаа ашиглах нь зүйтэй. Фэйсбүүк сурталчилгааны зардал нь контент бүтээх өртөг зардлаас харьцангуй бага хөрөнгө оруулалтын өгөөж ROI өндөр байдаг.

Үйлчилгээний хугацаанд сургалт хийгдэх үү?

Тийм. Манай агентлагийн олон нийтэд зориулсан сургалтанд байгууллагаас 1 хүн үнэ төлбөргүй суух боломжтой. Growth болон түүнээс дээш багцуудад ажлын байрны сургалтууд багтсан байдаг.

Хамтран ажилласнаар манай багийн ур чадавхи сайжрах уу?

Тийм. Бид өөрсдийн мэдлэг, туршлага, нөү-хауг харамгүй хуваалцахыг эрмэлздэг (үүнд график дизайн, програмчлал гэх мэт нарийн мэргэжлийн ур чадварууд хамаарахгүй болно). Хандлага, хичээл зүтгэлээс хамтын ажиллагааны үр дүн хамгийн их хамаардаг. Түлхүүр ажилтнууд сургалтуудад хамрагдах боломжтой.

Контентын ба инбаундын багцууд ямар ялгаатай вэ?

 • Контентын багц нь хийгдэх контентын төрөл, тоо хэмжээгээр харилцан ялгаатай бол инбаундын багц нь контент байршуулах, түгээх сувгууд болон ашиглах програм хангамжуудаар харилцан ялгаатай. 
 • Контентын багцыг инбаундын багцтай хослуулан сонгодог. Вэб сайтгүй компаниудыг Free багцтай, вэб сайттай компаниуд Growth ба түүнээс дээш багцуудтай хослуулдаг.

Инбаунд маркетингийн автоматжуулалтын багцууд ямар ач холбогдолтой вэ?

 • Маркетингаа вэб, сошиал медиа, блог, хайлтын систем, и-мэйл, онлайн сурталчилгаа, баннер зэрэг дижитал сувгуудаар цогцоор нь хийх,
 • Хэрэглэгчдийн мэдээллийн санг CRM системд үүсгэснээр хүн бүрт чиглэсэн маркетинг, борлуулалтын боломжийг бий болгох,
 • Чанартай сэжмүүдийг цаг алдалгүй борлуулалтад өгөх зэрэг давуу талуудтай.

Инбаундын багцууд нь хоорондоо ямар ялгаатай вэ?

Эдгээр багцууд нь суурилж буй маркетингийн програмуудыг төрөл, хувилбараараа ялгаатай:

 • Free багц нь зөвхөн сошиал сувгуудаар маркетинг хийж буй вэб сайтгүй жижиг бизнесүүдэд тохиромжтой. Фэйсбүүкээс боломжит хэрэглэгчдийн мэдээллийг CRM системд бүртгэдгээрээ онцлогтой.
 • Growth багц нь манай хамгийн түгээмэл багц бөгөөд Фэйсбүүк, Фэйсбүүк сурталчилгаа, Wordpress, Google Analytics, Google Search Console, HootSuite, MailChimp, Databox зэрэг маркетингийн платформ, програмуудын үнэгүй болон маш хямд шийдлүүдийг харилцан интеграци хийсэн шийдэлд суурилдгаараа онцлогтой.
 • Basic болон Pro шийдлүүд нь дижитал маркетинг идэвхтэй хийж буй дунд болон том бизнесүүдэд зориулсан сарын лицензийн үнэ бүхий маркетингийн автоматжуулалтыг цогц програм хангамжид суурилдаг.

Вэб сайт хийх болон CRM нэвтрүүлэх үйлчилгээтэй хослуулж болох уу?

Маркетингийн үйлчилгээг вэб сайт хийх, CRM систем нэвтрүүлэх борлуулалтын автоматжуулалтын үйлчилгээтэй хослуулбал манай үйлчилгээний үр өгөөж улам өсдөг. Дэлгэрэнгүйг: https://www.bzp.mn/web-design, https://www.bzp.mn/crm

Фэйсбүүк сурталчилгаа, маркетингийн аналитикийн үйлчилгээтэй хослуулж болох уу?

Free багцад сурталчилгааны Lite болон аналитикийн Free багц багтсан болно. Харин Growth ба түүнээс дээш багцуудад сурталчилгаа, аналитикийн Basic багц багтсан.

Амжилтын хүчин зүйлс:

 • Удирдлагууд өөрчлөлтөд нээлттэй байж манлайлах,
 • Багуудад ажлаа хийх "орон зай", бүтээлчээр сэтгэх, турших, хөгжих боломжуудыг өгөх_ уламжлалт аргачлалуудаас татгалзах,
 • Хийгдэж буй ажилд цаг тухай бүрт санал өгөх, ажлын үр дүнг тоогоор хэмжиж, шинжилж, сайжруулах байнга,
 • Төлөвлөгөөний дагуу тогтвортой ажиллах, гэнэтийн "ид шидийн" амжилтанд бус тогтвортой хөгжил, дэвшилд төвлөрөх,
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний, борлуулалтын мэдээллээр маркетингийн багийг хангах.

ИНБАУНД МАРКЕТИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ

Та манай үйлчилгээний багцуудыг үнийн санал, дэлгэрэнгүй танилцуулга авах хүсэлтэй бол нэр, утас, и-мэйл хаягаа үлдээнэ үү. Бид ажлын 1 хоногт багтан таны и-мэйлээр хаягаар илгээе. Баярлалаа. 

[fa icon="home"] ХАЯГ: Тайм Скүэр хотхон, 509-р байр. Улаанбаатар, Монгол улс

[fa icon="phone"] УТАС: 7700162399091623

[fa icon="envelope"] И-МЭЙЛ: info@bzp.mn