<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=525771227631971&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ИНБАУНД МАРКЕТИНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САНАЛ АВАХ

Та манай инбаунд маркeтингийн үйлчилгээний талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, инбаунд маркетингийн үнэлгээ, дүгнэлт хийлгэх хүсэлтэй бол өөрийн нэр, утас, и-мэйл хаягаа үлдээгээрэй бид тантай холбогдож уулзалт товлоё.

Инбаунд маркетингийн үнэлгээ, дүгнэлтийг бид дараахь байдлаар гаргаж уулзалтын үед танилцуулна:

  • Танай болон өрсөлдөгчдийн вэб маркетингийн үнэлгээ
  • Танай болон өрсөлдөгчдийн сошиал медиа маркетингийн үнэлгээ
  • Танай болон өрсөлдөгчдийн контент маркетингийн үнэлгээ
  • Та инбаунд маркетингаар борлуулалтаа өсгөх боломжууд.

Бид уулзалтын үр дүнд суурилан танай байгууллагад тохирсон инбаунд маркетингийн үйлчилгээний санал боловсруулдаг.