<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1692500730779864&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ЗАХИРЛУУД АЧ ХОЛБОГДОЛ ӨГДӨГ МАРКЕТИНГИЙН 8 ХЭМЖҮҮР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Захирлуудын хамгийн өндөр ач холбогдол өгдөг маркетингийн үзүүлэлтүүд аль нь вэ? Энэхүү цахим ном нь танд захирлынхаа хамгийн их мэдэхийг хүсч буй маркетингийн 6 хэмжүүр үзүүлэлтийн тухай зөвлөх болно.

ЦАХИМ НОМ ТАТАХ

ЦАХИМ НОМ: Захирлууд ач холбогдол өгдөг маркетингийн 6 хэмжүүр үзүүлэлт

ЦАХИМ НОМ ТАТАХ

Энэ маркетингийн зөвлөмж цахим номоороо бид өөрийн туршлагуудаас дараахь сэдвүүдээр хуваалцсан болно:
  • Фэйсбүүк сувгаа хөгжүүлэх;
  • Контентын стратегиа тодорхойлох;
  • Контент маркетингаар борлуулалтын сэжим үүсгэх;
  • Фэйсбүүкийн зар сурталчилгаа;
  • Фэйсбүүк маркетингийн хэмжүүр үзүүлэлтүүд.

ЦАХИМ НОМ ТАТАХ

ЦАХИМ НОМ: Фэйсбүүкээр хэрэглэгчдийг хэрхэн татах вэ?

SOCIAL MEDIA MARKETING: THE NEXT GENERATION OF BUSINESS ENGAGEMENT

Энэ ном нь маркетер, бүтээгдэхүүний менежер, жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарт зориулсан бөгөөд хэрхэн сошиал медиаг үйл хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх болон үр дүнг нь амжилттай хэмжиж болох талаар үнэтэй мэдлэгийг олгох болно. 

ЦАХИМ НОМ ТАТАХ

11022c69fd.png