<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=525771227631971&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
"Өрсөлдөөний давуу талыг ялгарал эсвэл өртөг, зардлын манлайллаар бий болгодог." - Майкл Портер
[fa icon="tasks"]
Өрсөлдөөний стратегийн үндэс
Комплемент, түншлэл
Шинэ зах зээлд орох боломж
Үнэ цэнийн гинжин хэлхээ
Ниш зах зээл
Үнийн стратеги
[fa icon="flask"]
Cтратегийн шинжилгээ
SWOT ба TOWS
PESTEL
Портерын 5 хүчний шинжилгээ
Дотоод чадавхийн шинжилгээ
Бостон, МкКинзи матриц
[fa icon="edit"]
Cтратеги төлөвлөлт
Эрхэм зорилго ба алсын хараа
Слоган ба мантра
Үнэт зүйлс ба соёл
Стратегийн шатлал
Стратегийн удирдлага

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

[fa icon="cogs"]

Сэдэв 1. Өрсөлдөөний стратегийн үндэс: 9:00 - 11:00

 • Зэрэг болон дараалсан тоглоомын онол
 • Нашийн тэнцвэр
 • Хоригдлын дилемма
 • Ухрах индукци
 • Бодит заналхийлэл
 • Бизнесүүд хамтран ажиллах нь
 • Комплемент бүтээгдэхүүн үйлчилгээ
 • Стратегийн түншлэл
 • Шинэ зах зээлд орох боломж, орох саад, амлалт
 • Үнэ цэнийн гинжин хэлхээний өөрчлөлт
 • Ниш зах зээл
 • Үнийн стратеги
[fa icon="tasks"]

Сэдэв 2. Стратегийн шинжилгээ: 11:00 – 13:00, 14:00-15:00

 • Бизнесийн амжилтанд зах зээл болон салбарын бүтцийн нөлөө
 • SWOT шинжилгээ
 • TOWS шинжилгээ
 • PESTEL шинжилгээ
 • Портерын таван хүчний шинжилгээ
  • Өрсөлдөөн
  • Худалдан авагч
  • Нийлүүлэгч
  • Шинэ тоглогч
  • Орлуулах бүтээгдэхүүн
 • Компаний дотоод чадавхийн шинжилгээ
[fa icon="users"]

Сэдэв 3. Зохион байгуулалтын бүтэц 15:00 – 15:45

 • Суралцахуй Байгууллагын засаглал ба бүтэц
 • Эзэн ба агентын ашиг сонирхлыг нэгдэл
 • Үүрэг хариуцлагын матриц (RASCI)
 • Эрх мэдэл шилжүүлэлт
 • Цалин урамшууллын тогтолцоо
 • Шинэ мянганыхан
 • Ирээдуйн компанийг хэрхэн удирдах
[fa icon="user"]

Сэдэв 4. Стратеги төлөвлөлт ба удирдлага 16:00 – 18:00

 • Эрхэм зорилго ба алсын хараа
 • Слоган ба мантра
 • Үнэт зүйлс ба соёл
 • Корпорацийн, бизнесийн, функцын стратеги
 • Стратегийн удирдлага

СУРГАГЧ БАГШ

Б.БатзоригГүйцэтгэх захирал

BZP Digiital&Inbound компаний үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал Б.Батзориг Монгол улсын томоохон бизнесийн групп компаниудад бизнесийн удирдлагаар ажилласан хугацааны туршлагатай гүйцэтгэх удирдлага, энтрепренёр, дижитал маркетер. 

[fa icon="facebook-square"] [fa icon="linkedin-square"] [fa icon="twitter-square"]


ТА МАНАЙ БИЗНЕСИЙН СТРАТЕГИЙН СУРГАЛТЫН ҮНИЙН САНАЛ АВАХ ХҮСЭЛТЭЙ БАЙНА УУ?

Та өөрийн нэр, утас, и-мэйл хаягаа үлдээгээрэй бид танд саналаа илгээе.